Halino-talousblogi

Blogissa käsitellään ajankohtaisia aiheita lainojen ja kuluttamisen tiimoilta. Saat blogista myös vinkkejä rahankäyttöön sekä vapaa-ajanviettoon.

Näin korkojen nousu vaikuttaa lainaan – Katso lainaesimerkki

tiistai tammikuu 29, 2019

miten-korko-vaikuttaa-lainaan

Korkotaso on jo pitkään ollut matala

Korot alkoivat laskemaan vuonna 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa ja ovat olleet matalat siitä lähtien. Matalien korkojen aikakautta on nyt eletty poikkeuksellisen pitkään ja monet odottavatkin jo korkojen nousevan lähivuosina.

Viitekorkojen taso vaikuttavat tavalliseen ihmiseen pääasiassa talletuskorkojen ja lainakorkojen kautta. Pankin asiakkaille tarjottavat korot muodostetaan useimmiten muuttuvasta viitekorosta, esimerkiksi 12 kuukauden Euriborista, sekä lainamarginaalista. Lisäksi on niin sanottu prime-korko, jonka pankki määrittää itsenäisesti. Tarjolla on monesti myös täysin kiinteä korko koko laina-ajalle. Etenkin suomalaisista asuntolainoista suurin osa on sidottu muuttuviin korkoihin.

Viitekorkojen noustessa myös niihin sidottujen lainojen ja talletusten korot nousevat. Lainan koron muuttuessa luonnollisesti myös lainasta maksettavat kustannukset muuttuvat.

Muutokset korossa vaikuttavat lainakustannuksiin

Otetaan esimerkiksi 10 000 euron vakuudeton kulutusluotto, jonka korko muodostuu viitekorosta ja lainamarginaalista. Oletetaan viitekoron olevan aluksi 2 % ja lainamarginaalin 15 %. Näillä oletuksilla lainan kokonaiskorko on siten 17 %. Alla olevaan taulukkoon on laskettu kokonaiskorko sekä kuukausierä eri pituisilla maksuajoilla ja viitekoroilla.

korko-muutos-vaikutus-laina

Viitekoron muutoksella on selkeä vaikutus lainan kuukausierän suuruuteen. Esimerkiksi jos lainan maksuajaksi olisi valittu 8 vuotta ja lainan viitekorko kasvaa nollasta prosentista kahteen prosenttiin, nousee lainan kuukausierä lähes 12 eurolla.

Summa ei vaikuta suurelta, mutta kahdeksan vuoden aikana maksettavaa kertyy noin 1130 euroa enemmän. Koron noustessa 4 prosenttiyksikköä kasvaisi kuukausierä noin 24 eurolla, jolloin kokonaiskustannukset nousisivat noin 2290 eurolla. Alla olevaan kuvioon on laskettu lainan kokonaiskustannukset eri koroilla ja maksuajoilla.

korkojen-vaikutus-lainakustannuksiin

Koron muutosta Halino-lainaan on rajoitettu

Halino-lainan viitekorkona toimii TF Bank Prime -korko, joka tarkistetaan vuosittain 31. joulukuuta. Viitekorko lasketaan seuraavasti: 12 kuukauden Euribor-korko vähennettynä 5,00 prosenttiyksiköllä, kuitenkin siten, että TF Bank Prime on aina vähintään 0 %.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli 12 kuukauden Euribor on alle 5,00 prosenttia, on Halinon viitekorko 0 prosenttia. Jos viitekorko on 0 prosenttia, koostuu lainasta maksettava korko yksinomaan lainamarginaalista. Viimeksi 12 kuukauden Euribor ylitti 5 prosentin rajan finanssikriisin jälkeen lokakuussa 2008.

Lue lisää Halinon lainaehdoista.

Maanantai on suosituin päivä lainan hakemiseen

torstai marraskuu 22, 2018

suosituin-päivä-lainanhakuun

Halusimme selvittää milloin suomalaiset hakevat lainaa. Monet varmasti olettavat lainaamisen keskittyvän viikonloppuihin, jolloin tehdään tavallisesti kodin suuremmat hankinnat ja vietetään rahaa vaativaa vapaa-aikaa. Todellisuus on kuitenkin erilainen.

Selvitystä varten tutkimme lainanhakutilastojamme ajalta 15.4.— 15.11.2018 ja laskimme jokaisen viikonpäivän hakemusmäärän. Tämän jälkeen laskimme kullekin viikonpäivälle suhteellisen osuuden kaikista lainahakemuksista. Näin saimme selvitettyä suosituimmat lainanhakupäivät.

milloin-lainaa-haetaan

Lainaa haetaan selvästi eniten alkuviikosta. Mitä pidemmälle viikko menee, sitä vähemmän lainahakemuksia lähetetään. Sunnuntai tekee poikkeuksen laskevaan trendiin: sunnuntaisin on nähtävissä pieni kasvu hakemusmäärissä verrattuna lauantaihin. Lauantai on viikonpäivistä selvästi hiljaisin.

Suomalaiset mitä ilmeisimmin haluavat hoitaa asioitaan arkisin ja erityisesti alkuviikosta. Työnhakusivusto Duunitori.fi julkaisi 12.11.2018 sivustollaan työnhakutilaston, josta kävi ilmi, että myös uutta työpaikkaa haetaan aktiivisesti juuri maanantaisin. Lisäksi työnhakuinto laskee viikon edetessä ja sunnuntai tekee poikkeuksen lauantaita korkeammalla aktiivisuudella. Työnhaun jakautuminen eri viikonpäiville on hyvin samankaltainen kuin lainanhaunkin.

Mahdollinen selitys sekä työnhaku- että lainanhakuaktiivisuudelle juuri alkuviikosta voisi olla ihmisten halu hoitaa arkiset asiat heti alkuviikosta pois alta. Näin viikonloppu saadaan rauhoitettua vapaa-ajalle ja sen myötä rentoutumiselle sekä lepäämiselle. Mikäli kuitenkin haluat hakea lainaa viikonloppuna, onnistuu se kätevästi Halinon verkkohakemuksella Hae lainaa -sivullamme. Tällöin asiakaspalvelumme käsittelee hakemuksen heti seuraavana arkipäivänä.

Missä kunnissa lainataan eniten?

torstai marraskuu 1, 2018

missä-lainataan-eniten

Kulutusluotot ovat kätevä apu nopeaan rahantarpeeseen ja suomalaiset hakevatkin kulutusluottoja ympäri maan. Toisissa kunnissa luottoja nostetaan kuitenkin useammin kuin toisissa. Selvitimme, missä kunnissa lainataan tavallista enemmän ja missä tavallista vähemmän. Tiedot kunnista on haettu Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta.

Vertasimme lainatietojamme Suomen kuntien asukaslukuihin. Laskimme ensin montako prosenttia suomalaisista asuu kussakin kunnassa. Tämän jälkeen laskimme kunkin kunnan kohdalla asiakkaidemme suhteellisen määrän. Näitä lukuja vertailemalla voimme tutkia missä kunnissa kulutusluotot ovat yli- tai aliedustettuina koko Suomeen nähden.

Luvuista käy ilmi, että asiakkaistamme kotikunnista eniten yliedustettuina ovat Lahti, Vantaa ja Kotka. Lisäksi kymmenen kärkeen mahtuu myös muita suuria kuntia, kuten Pori ja Kouvola.

Yliedustetuimmat kunnat laina-asiakkaissa

 1. Lahti
 2. Vantaa
 3. Kotka
 4. Lohja
 5. Pori
 6. Riihimäki
 7. Kerava
 8. Nurmijärvi
 9. Salo
 10. Kouvola

Näissä kunnissa laina-asiakkaita on siis suhteellisesti keskiarvoa enemmän.

Aliedustetuimmissa kunnissa lainataan vastaavasti suhteellisesti keskiarvoa vähemmän. Aliedustetuimpia kuntia ovat Helsinki, Espoo ja Oulu. Lisäksi kymmeneen aliedustetuimpaan kuntaan kuuluu muita suuria kaupunkeja, kuten Tampere, Turku ja Kuopio.

Aliedustetuimmat kunnat laina-asiakkaissa

 1. Helsinki
 2. Espoo
 3. Oulu
 4. Tampere
 5. Jyväskylä
 6. Turku
 7. Kuopio
 8. Vaasa
 9. Joensuu
 10. Mustasaari

Sekä yli- että aliedustus näyttää keskittyvän vahvasti Suomen asukasmäärältään suurimpiin kuntiin. Suomen 15 suurimmasta kunnasta 14 kuuluu joko yli- tai aliedustetuimpien kuntien joukkoon. Erityisesti aliedustetuimmissa kunnissa on runsaasti suuria kaupunkeja: Suomen 10 väkirikkaimmasta kunnasta yhdeksän on aliedustetuimpien listalla — vain Vantaa tekee poikkeuksen kuulumalla yliedustetuimpien joukkoon.

Asukkaiden tulotasot selittävät tuloksia melko huonosti. Esimerkiksi kaikissa kymmenessä yliedustetuimmassa kunnassa alimpaan tuloluokkaan kuuluu keskiarvoa vähemmän ihmisiä. Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvia on keskiarvoa vähemmän Vantaalla, Lohjalla, Riihimäellä sekä Nurmijärvellä — muissa kuudessa kunnassa heitä on keskiarvoa enemmän. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvia on keskiarvoa vähemmän ainoastaan Lahdessa, Porissa ja Salossa.

Aliedustetuimmista kunnista neljässä kymmenestä alimman tuloluokan osuus on keskiarvoa suurempi. Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvia on keskiarvoa vähemmän yhdeksässä kunnassa ja ylimpään tuloluokkaan kuuluvia on keskiarvoa enemmän yhdeksässä kunnassa.

Kulutusluotot eivät selvästikään ole vain vähävaraisten käyttämä palvelu. Kulutusluotto on kätevä apu kelle tahansa yllättävän menon ilmestyessä, kunhan muistaa lainata vain todelliseen tarpeeseen ja oman maksukykynsä mukaisesti. Lainaamista tulisi aina harkita tarkoin, sillä lainatut varat täytyy aina lopulta maksaa myös takaisin. Halino lainaa ilman vakuuksia kilpailukykyisin ehdoin.