Halino-talousblogi

Blogissa käsitellään ajankohtaisia aiheita lainojen ja kuluttamisen tiimoilta. Saat blogista myös vinkkejä rahankäyttöön sekä vapaa-ajanviettoon.

Suomalainen työttömyys väheni vuoden 2018 lopussa

maanantai tammikuu 7, 2019

 Työttömyys väheni vuoden 2018 lopulla

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi marraskuun 2018 Työllisyyskatsauksen joulukuun lopussa. Työllisyyskatsaus koostuu tilastoista, jotka koskevat työttömyyttä, avoimia työpaikkoja ja palveluita sekä niiden kehitystä. Tilastot päivitetään kuukausittain ja tiedot niihin kerätään TE-toimistoista.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni

Marraskuun 2018 luvut olivat huomattavan positiiviset. Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni ja työttömiä työnhakijoita oli selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi uusia avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin marraskuussa 2017.

Marraskuun lopussa TE-toimistoissa oli yhteensä 531 300 työnhakijaa. Vuoden takaiseen verrattuna tämä oli jo 49 600 työnhakijaa vähemmän. Mieshakijoiden määrä väheni 25 600:lla ja naishakijoiden 23 900:lla.

Työtä hakevista työttömiä oli 229 400, mikä oli 800 työnhakijaa vähemmän kuin lokakuussa 2018 ja 41 900 työnhakijaa vähemmän kuin marraskuussa 2017. Myös lomautettujen määrä väheni noin 2000:lla vuoden takaiseen. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla kaikissa Suomen ELY-keskuksissa. Yhteensä työttömiä työnhakijoita oli 8,7 prosenttia työnhakijoista, joka oli 1,6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoimet työpaikat lisääntyivät

Myös avoimina olevien työpaikkojen määrä muuttui positiiviseen suuntaan. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun 2018 aikana 50 200 eli 4 300 enemmän kuin marraskuussa 2017. Yhteensä avoimia työpaikkoja oli marraskuussa 96 500 eli 11 100 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyystilanne Suomessa parantui varsin selvästi marraskuussa 2018. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi. 

Mistä töitä kannattaa etsiä? Näitä kanavia yritykset käyttävät eniten

keskiviikko lokakuu 10, 2018

mistä-töitä-kannattaa-hakea

Suomessa on jatkuvasti avoinna jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja, mutta samalla työttömiä on vielä monta kertaa enemmän. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tilaston mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 49 500. Kuitenkin samaan aikaan työttömiä työnhakijoita oli Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan 284 100.

Avoimet työtehtävät eivät tehokkaasti löydä työntekijöitään, vaikka potentiaalisia työntekijöitä olisi varmasti tarjolla. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi toukokuussa 2018 Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017 -analyysin. Analyysin mukaan vuonna 2017 noin 54 prosenttia kaikista Suomen toimipaikoista hakivat uutta työvoimaa. Samalla rekrytointiongelmia kokivat 37 prosenttia ja työvoimapulaa 15 prosenttia toimipaikoista.

työntekijöitä-hakeneet

Suhteellisesti eniten työvoimaa haettiin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa sekä Satakunnassa. Kuitenkin rekrytointiongemiin törmättiin useimmiten Satakunnassa, Kainuussa sekä Lapissa. Työvoimapulaa oli eniten Lapissa, Hämeessä sekä Satakunnassa. Kuten kuviosta ilmenee, avoimien työpaikkojen määrä ei suoraan vaikuta rekrytointiongelmien tai työvoimapulan määrään.

Mahdollisia syitä työntekijöiden ja työtehtävien kohtaamattomuuteen on lukuisia, mutta yksi niistä on työnhakijan aito tietämättömyys avoimena olevasta työpaikasta. Mikäli työnhakija ei koskaan saa tietää avoinna olevasta työpaikasta, ei hän myöskään sitä tule hakeneeksi.

Toimipaikat ilmoittavat avoinna olevista työpaikoistaan varsin lukuisin eri keinoin. TEM:n analyysistä käy ilmi eri kanavat, joita toimipaikat käyttävät avoimia työpaikkoja täyttäessään. Selvästi käytetyimmät kanavat olivat ilmoitus omalle henkilökunnalle (54% toimipaikoista), yhteydenotot entisiin työntekijöihin (46%) sekä TE-toimiston käyttö (46%). Luvut yhteenlaskemalla voidaan todeta, että toimipaikat käyttävät keskimäärin 2,5 eri kanavaa rekrytoidessaan uusia työntekijöitä.

mistä-töitä-kannattaa-etsiä

Työttömän työnhakijan kannattaa epäilemättä hakea töitä näitä kaikki kanavia hyväksikäyttäen. Esimerkiksi jos työnhakija tyytyy vain TE-toimiston tarjontaan, jää häneltä yli puolet avoimista työpaikoista pimentoon. Jos taas päättää tarkastella vain yritysten verkkosivuja avoimien työtehtävien toivossa, jää lähes 70 % avoimista työpaikoista näkemättä.

Erityisen silmiinpistävää on oman henkilöstön ja entisten työntekijöiden suosiminen työnhaussa. Nämä ovat luonnollisesti yritykselle edullisia ja vähäriskisiä keinoja työvoimatarpeen täyttämiseksi, mistä syystä niiden suosio ei ole yllätys.

Yrityksessä aikaisemmin työskennelleiden suosiminen asettaa lisähaasteita ulkopuolelta pyrkivälle työnhakijalle. Tällöin useiden hakukanavien käyttämisen tärkeys korostuu entisestään. Lisäksi hakijan kannattaa muistaa, että työpaikkaa voi hakea myös muuta kanavaa käyttäen. Esimerkiksi avoin hakemus tai puhelinsoitto yrityksen rekrytointivastaavalle saattaa hyvinkin johtaa uuden työpaikan saamiseen.