Halino-talousblogi

Blogissa käsitellään ajankohtaisia aiheita lainojen ja kuluttamisen tiimoilta. Saat blogista myös vinkkejä rahankäyttöön sekä vapaa-ajanviettoon.

Matkailu Suomessa on kasvattanut suosiotaan

perjantai joulukuu 7, 2018

 matkailu-laina

Ulkomaisten matkailijoiden kiinnostus Suomeen kasvoi lokakuussa. Tilastokeskuksen Majoitustilaston mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat lokakuussa 6,0 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Lokakuussa ulkomaiset matkailijat viettivät Suomessa lähes 390 000 yöpymisvuorokautta.

Kotimaan matkailu kasvatti myös suosiotaan. Kotimaiset matkailijat yöpyivät lokakuussa lähes 1,2 miljoonaa kertaa Suomen majoitusliikkeissä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 1,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kolmen kärjessä kiinnostus Suomea kohtaan säilyi

Suomessa eniten öitä viettävät ulkomaalaisista venäläiset, ruotsalaiset sekä saksalaiset. Venäläiset yöpyivät lokakuussa yhteensä 42 500 kertaa eli kasvua vuoteen 2017 oli 6,5 prosenttia. Ruotsalaisten yöpymiset vähenivät 2,3 prosenttia ja heille kirjattiin yhteensä noin 37 000 vuorokautta. Saksalaiset yöpyivät noin 32 000 kertaa ja kasvua syntyi 8,2 prosenttia.

Yhdysvaltalaisille matkailijoille kirjattiin lokakuussa 2018 yhteensä 21 000 yöpymisvuorokautta, mikä on jopa 35,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Italialaisten yöpymisiä kertyi yhteensä 8 500 vuorokautta, mikä oli 20,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kokonaisuutena Suomen matkailu kasvoi

Tilastokeskus vertaa myös vuoden 2018 tammi-lokakuuta vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Tällä aikavälillä sekä venäläisten että saksalaisten yöpymiset pysyivät jota kuinkin samalla tasolla. Ruotsalaisten yöpymiset sen sijaan vähenivät noin 7 prosenttia. Ruotsalaisten kiinnostus Suomen matkailua kohtaan on jostain syystä vähentynyt vuoden 2018 aikana.

Kuitenkin kokonaismäärä kaikissa Suomen majoitusliikkeissä kasvoi vuonna 2018 tammi-lokakuussa. Tällä aikavälillä Suomessa yövyttiin lähes 19 miljoonaa kertaa eli 1,2 prosenttia enemmän kun edellisvuonna.

Matkailu on monelle alueelle tärkeä elinkeino ja ulkomaisten matkailijoiden yöpyminen Suomessa hyödyttää meitä monella tavalla.

Luonnollisesti majoituspalveluita tarjoavat yritykset hyötyvät suoraan ulkomaisten yöpymisestä heidän tiloissaan, koska he saavat siitä rahaa. Lisäksi matkailijat käyttävät rahaa erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Paikalliset hyötyvät turismista myytyjen tuotteiden ja palveluiden sekä niiden myötä uusien työpaikkojen kautta. Lisäksi koko Suomi hyötyy turismista saaduista verotuloista. Matkailun kasvu on siis suomalaisille hyvä uutinen.

Matkalle lainan avulla

Haluatko itse matkustaa Suomessa? Vai onko toiveissasi matka ulkomaille? Jos tarvitset matkasi rahoittamiseen apua, on Halinolla tarjota sinulle edullista lomalainaa. Esimerkiksi 1000 euron lainan avulla teet unelmiesi matkasta totta.

Maanantai on suosituin päivä lainan hakemiseen

torstai marraskuu 22, 2018

suosituin-päivä-lainanhakuun

Halusimme selvittää milloin suomalaiset hakevat lainaa. Monet varmasti olettavat lainaamisen keskittyvän viikonloppuihin, jolloin tehdään tavallisesti kodin suuremmat hankinnat ja vietetään rahaa vaativaa vapaa-aikaa. Todellisuus on kuitenkin erilainen.

Selvitystä varten tutkimme lainanhakutilastojamme ajalta 15.4.— 15.11.2018 ja laskimme jokaisen viikonpäivän hakemusmäärän. Tämän jälkeen laskimme kullekin viikonpäivälle suhteellisen osuuden kaikista lainahakemuksista. Näin saimme selvitettyä suosituimmat lainanhakupäivät.

milloin-lainaa-haetaan

Lainaa haetaan selvästi eniten alkuviikosta. Mitä pidemmälle viikko menee, sitä vähemmän lainahakemuksia lähetetään. Sunnuntai tekee poikkeuksen laskevaan trendiin: sunnuntaisin on nähtävissä pieni kasvu hakemusmäärissä verrattuna lauantaihin. Lauantai on viikonpäivistä selvästi hiljaisin.

Suomalaiset mitä ilmeisimmin haluavat hoitaa asioitaan arkisin ja erityisesti alkuviikosta. Työnhakusivusto Duunitori.fi julkaisi 12.11.2018 sivustollaan työnhakutilaston, josta kävi ilmi, että myös uutta työpaikkaa haetaan aktiivisesti juuri maanantaisin. Lisäksi työnhakuinto laskee viikon edetessä ja sunnuntai tekee poikkeuksen lauantaita korkeammalla aktiivisuudella. Työnhaun jakautuminen eri viikonpäiville on hyvin samankaltainen kuin lainanhaunkin.

Mahdollinen selitys sekä työnhaku- että lainanhakuaktiivisuudelle juuri alkuviikosta voisi olla ihmisten halu hoitaa arkiset asiat heti alkuviikosta pois alta. Näin viikonloppu saadaan rauhoitettua vapaa-ajalle ja sen myötä rentoutumiselle sekä lepäämiselle. Mikäli kuitenkin haluat hakea lainaa viikonloppuna, onnistuu se kätevästi Halinon verkkohakemuksella Hae lainaa -sivullamme. Tällöin asiakaspalvelumme käsittelee hakemuksen heti seuraavana arkipäivänä.

Suomalaisten työolojen kehittyminen vuonna 2017

torstai marraskuu 15, 2018

työolojen kehitys 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 30. lokakuuta vuoden 2017 Työolobarometrin. Barometri kertoo, miten palkansaajat kokevat työelämän laadun ja miten kokemukset ovat kehittyneet viime vuosiin verrattuna. Vuoden 2017 Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuussa toteuttamiin puhelinhaastatteluihin, joita tehtiin yhteensä noin 1700.

Työbarometrin mukaan palkansaajien kokemukset olivat vuonna 2017 monella tapaa positiivisempia kuin aiempina vuosina. Odotukset työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen kehityksestä ovat entistä parempia sekä arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin aikoihin. Työn mielekkyys koettiin muuttuneen parempaan suuntaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000.

Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu ovat barometrin mukaan kehittyneet positiiviseen suuntaan ja enemmistö palkansaajista kokee olevansa arvostettu työpaikallaan. Viime vuonna noin 80 prosenttia palkansaajista koki kohtelun työpaikoilla tasapuoliseksi ja tehdyn työn arvostetuksi.

Kuitenkin vaikutusmahdollisuudet työtahtiin, työtehtäviin ja työnjakoon eivät ole parantuneet. Monet tekevät töitä nopealla tahdilla jatkuvassa kiireessä: yli puolet arvioi, että omalla työpaikalla on liikaa töitä työntekijämäärään nähden. Kyselyyn vastanneista enemmistö kokee työnsä ainakin paikoitellen henkisesti raskaaksi ja noin kolmannes arvioi työn olevan raskasta fyysisesti. Silti yhdeksän kymmenestä kokee oman työkykynsä hyväksi suhteessa työn henkisiin ja fyysisiin vaateisiin.

Lisäksi työpaikoilla koetaan edelleen syrjintää, kiusaamista ja jopa väkivaltaa. Ainakin joskus kiusaamista on havainnut 59 prosenttia vastaajista, mutta jatkuva kiusaaminen on harvinaista: noin kolme prosenttia kokee työpaikkakiusaamisen olevan jatkuvaa. Vaikka jatkuvaa kiusaamista havaitsee vain pieni vähemmistö, on syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan poistamiseksi tehtävä yhä töitä. Kokonaisuudessaan työolojen kehitys on ollut kuitenkin positiivista.